Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2011

cloudnine
cloudnine
Reposted fromthenewyork thenewyork
cloudnine
Reposted fromthenewyork thenewyork
cloudnine
0707 b0a5
Reposted fromdepersonalizacja depersonalizacja viacytaty cytaty
cloudnine
Ludzie, którzy nie potrzebują innych ludzi, potrzebują innych ludzi, by im okazywać, że są ludźmi, którzy nie potrzebują innych ludzi.
— Terry Pratchett
Reposted bycytatybadhairdayzabkaimmuffalmostloverohwowagainnagainnothingmorecalifornia412NatalcynkaEwellkakotkotkotkotkotniewartozyctylkodlasiebielindabelindalubie-latoawakenKlaudiiicitiesofnightpure-blissmiau-miaulittle-thingsinnaherbatkowajablkozcynamonemultrafioletowelzyunknownedcolorfuljeanneszagrobelabisiaeveneeCelestinaAnabellSalvatoregsk0658Senyiacoolfikolczykbansujdziwkocitiesofnightultrafioletowelzyprohibited-heavenJagotenPaniRobinsonbobinka

November 02 2011

cloudnine
8740 d145

October 23 2011

cloudnine
I want to put strongly and completely all that is necessary, for things weakly said might as well not be said at all.
— Jean-Francois Millet

October 15 2011

cloudnine
3337 4faf 500
Reposted fromsquizzy squizzy viawloczykij wloczykij

October 04 2011

cloudnine
7416 139d

October 03 2011

cloudnine
4156 2cd7
Reposted fromloveparis loveparis

September 26 2011

cloudnine
7716 97f2
cloudnine
7681 f431
Reposted bypijanamyslaminiemaniebahunsertirrespectiveelchupacabra

September 25 2011

cloudnine
3816 9212
cloudnine
Reposted fromukath ukath viadrusill-a drusill-a
cloudnine
Reposted fromlesb0 lesb0 viadrusill-a drusill-a
cloudnine
cloudnine
cloudnine
W ostatecznym rozrachunku okazuje się, że ludzie nie rządzą się swoją własną wolą, że załamał się ideał człowieka, który sam za siebie decyduje, co chce robić. 

Natomiast rozpowszechnił się ideał człowieka pasywnego, który leci za pierwszymi instynktami: jak ma ochotę się napić, to się napije, jak chce mu się stanąć na głowie, to staje, bez zastanowienia. 

On sam nie rządzi swoją wolą, raczej ona nim.
— Tischner
Reposted fromdanceavecjohnny danceavecjohnny
cloudnine
1788 5071
Reposted fromkarr4mba karr4mba viamadialene madialene
cloudnine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl